1 Ekim 2019

Üzümün Taksonomisi

Asmanın kökeni ve bilim dünyasında nasıl sınıflandırıldığı hakkında bilgiler vermek istiyorum. Erken Tunç Çağına ait üzüm çekirdeklerinin varlığı bilinmektedir. Ayrıca Mısır medeniyetinde şaraplık üzümler yetiştirildiği duvarlara […]